bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie

1. Statut UMMSC - 25.09.20192. Strategia Rozwoju UM MSC3. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji4. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej5. REGULAMIN STUDIÓW

    Uchwała Senatu UM MSC z 25.04.19 r. w sprawie Regulaminu studiów

    Uchwała Senatu UM MSC z 28.04.2020r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów

    Regulamin studiów kwiecień 2019

    Regulamin studiów - od 1 października 20206. Regulamin świadczeń dla studentów7. Zasady i tryb przyjmowania na studia

    uchwała Senatu na rok 2019/2020

    zmiana uchwały Senatu na rok 2019/2020

    zmiana uchwały Senatu na rok 2019/2020

    uchwała Senatu na rok 2020/2021

    uchwała Senatu na rok 2020/2021 kierunek lekarski

    uchwała Senatu na rok 2020/2021 kierunek lekarski zmiana

    zarządzenie Rektora nr 19/2020 - zmiana uchwały Senatu na rok 2020/2021 kierunek lekarski

    uchwała Senatu na rok 2020/2021 kierunek lekarski zmiana semestr letni

    uchwała Senatu na rok 2021/2022

    uchwała Senatu na rok 2021/2022 kierunek lekarski

    uchwała_Senatu_na_rok_2021/2022_kierunek_lekarski_zmiana

    uchwała_Senatu_na_rok_2022/2023

    uchwała_Senatu_na_rok_2022/2023_kierunek_lekarski8. PROGRAMY STUDIÓW

    Nabór 2019/2020

    Pielęgniarstwo studia I stopnia

    Pielęgniarstwo studia II stopnia

    Ratownictwo medyczne studia I stopnia


    Nabór 2020/2021

    Kierunek lekarski jednolite studia magisterskie


    Nabór 2021/2022

    Kierunek lekarski jednolite studia magisterskie

    Pielęgniarstwo studia I stopnia


9. ZARZĄDZENIA REKTORA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA

    Zarządzenie Rektora w sprawie opłat 2019/2020

    Zarządzenie Rektora w sprawie opłat 2019/2020 – zmiana

    Zarządzenie Rektora w sprawie opłat 2020 / 2021

    Zarządzenie Rektora UM MSC w Warszawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 3 / 2020 Rektora w sprawie wysokości opłat za studia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

    Zarzadzenie_Rektora_w_sprawie_obniżenia_opłat_kierunek_lekarski_2020/2021

    Zarzadzenie_Rektora_w_sprawie_opłat_2021/2022

AktualnościOpublikował: Piotr Krajewski
Publikacja dnia: 08.11.2021
Podpisał: Piotr Krajewski
Dokument z dnia: 22.10.2021
Dokument oglądany razy: 22 906