bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.06.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Biuletyn Informacji Publicznej Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Biuletyn Informacji Publicznej Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.


1. Statut UMMSC - 25.09.2019

2. Strategia Rozwoju UM MSC


3. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji


4. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

5. Uchwała Senatu UM MSC z 25.04.19 r. w sprawie Regulaminu studiów

     Uchwała Senatu UM MSC z 28.04.2020r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów


6. Regulamin studiów kwiecień 2019

     Regulamin studiów - od 1 października 2020


7. Regulamin świadczeń dla studentów


8. Zasady i tryb przyjmowania na studia

- uchwała Senatu na rok 2019/2020

zmiana uchwały Senatu na rok 2019/2020

- zmiana uchwały Senatu na rok 2019/2020

- uchwała Senatu na rok 2020/2021

- uchwała Senatu na rok 2020/2021 kierunek lekarski

- uchwała Senatu na rok 2020/2021 kierunek lekarski zmiana

- zarządzenie Rektora nr 19/2020 - zmiana uchwały Senatu na rok 2020/2021 kierunek lekarski

- uchwała Senatu na rok 2020/2021 kierunek lekarski zmiana semestr letni

- uchwała Senatu na rok 2021/2022

- uchwała Senatu na rok 2021/2022 kierunek lekarski

- uchwała_Senatu_na_rok_2021/2022_kierunek_lekarski_zmiana

- uchwała_Senatu_na_rok_2022/2023

- uchwała_Senatu_na_rok_2022/2023_kierunek_lekarski

9. Programy studiów 2019/2020

- Pielęgniarstwo studia I stopnia

- Pielęgniarstwo studia II stopnia

- Ratownictwo medyczne studia I stopnia

10. Programy studiów 2020/2021

- Kierunek lekarski jednolite studia magisterskie

11. Zarządzenie Rektora w sprawie opłat 2019/2020

12. Zarządzenie Rektora w sprawie opłat 2019/2020 – zmiana

13. Zarządzenie Rektora w sprawie opłat 2020 / 2021

14. Zarządzenie Rektora UM MSC w Warszawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 3 / 2020 Rektora w sprawie wysokości opłat za studia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

15. Zarzadzenie_Rektora_w_sprawie_obniżenia_opłat_kierunek_lekarski_2020/2021

16. Zarzadzenie_Rektora_w_sprawie_opłat_2021/2022

17. Zarządzenie nr 7_2020 Rektora UM MSC_egzamin dyplomowy poza siedzibą Uczelni

AktualnościOpublikował: Piotr Pawłowski
Publikacja dnia: 09.06.2021
Podpisał: Piotr Pawłowski
Dokument z dnia: 09.06.2021
Dokument oglądany razy: 20 529